Proiect fond european

Fiuzena Socialis este o structură economică socială fondată în cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148980 - „Evoluăm cu SEnS” - axa prioritară Promovarea incluziunii sociale.


Proiect sprijinit prin